Informatie voor vergunningplichtigen

U wilt uw inschrijving verlengen?

Bij elk verzoek om een verlenging dient u mee te brengen:

  • Uw ZorgPas en;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Indien u zelf niet aanwezig kan zijn, dient uw vertegenwoordiger naast uw geldig identiteitsbewijs ook een eigen identiteitsbewijs en een door u ondertekende schriftelijke toestemmingsverklaring te overleggen.

 

U komt in aanmerking voor een verlenging van uw inschrijving en afgifte van een nieuwe Zorgpas indien:

  • Uw verzoek voor de verlenging van uw verblijfsvergunning voor de volgende periode is toegekend. De verlenging van uw ZorgPas wordt verleend voor de duur van de nieuwe verblijfsvergunning.
  • Uw verzoek om verlenging van uw verblijfsvergunning voor een volgende vergunningsperiode is tijdig ingediend (voor het verlopen van de huidige geldige vergunning) en is in behandeling. De verlenging van uw ZorgPas wordt verleend voor de duur van de aansluitende periode waarop het verzoek betrekking heeft.
  • Uw verzoek om verlenging van uw verblijfsvergunning voor een volgende vergunningsperiode is afgewezen maar u heeft tijdig tegen deze afwijzing een bezwaarschrift ingediend bij DIMAS en u had over de voorafgaande vergunningsperiode een geldige vergunning. De verlenging van uw ZorgPas wordt verleend voor de duur van de aansluitende vergunningsperiode waarop de afwijzing betrekking heeft.