Informatie voor vergunningplichtigen

U wilt uw inschrijving verlengen?

Bij elk verzoek om een verlenging dient u in te sturen via email:

  • Uw geldig identiteitsbewijs;
  • Indien u zelf niet aanwezig kan zijn, dient uw vertegenwoordiger naast uw geldig identiteitsbewijs ook een eigen identiteitsbewijs en een door u ondertekende schriftelijke toestemmingsverklaring (machtiging) te overleggen.

 

U komt in aanmerking voor een verlenging van uw inschrijving en afgifte van een nieuwe digi-Zorgpas indien:

  • Uw verzoek voor de verlenging van uw verblijfsvergunning voor de volgende periode is toegekend. De verlenging van uw digi-ZorgPas wordt verleend voor de duur van de nieuwe verblijfsvergunning.
  • Uw verzoek om verlenging van uw verblijfsvergunning voor een volgende vergunningsperiode is tijdig ingediend (voor het verlopen van de huidige geldige vergunning) en is in behandelingDe verlenging van uw digi-ZorgPas wordt verleend voor de duur van de aansluitende periode waarop het verzoek betrekking heeft.
  • Uw verzoek om verlenging van uw verblijfsvergunning voor een volgende vergunningsperiode is afgewezen maar u heeft tijdig tegen deze afwijzing een bezwaarschrift ingediend bij DIMAS en u had over de voorafgaande vergunningsperiode een geldige vergunning. De verlenging van uw digi-ZorgPas wordt verleend voor de duur van de aansluitende vergunningsperiode waarop de afwijzing betrekking heeft.