Kico mi haci awor

Klik aki pa bay na e pagina cu tur e topiconan di Kico mi haci awo... Bay dokter?

Kico mi haci