Aanbesteding ICT Service Integration & Management (SIAM), ICT Technisch Infrastructuurbeheer en ICT Werkplekbeheer’

Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV) organiseert een openbare aanbesteding voor het leveren van meerjaren ICT-dienstverlening op het gebied van ICT Service Integration & Management, ICT technisch infrastructuurbeheer en het beheer van de ICT-werkplek. Het traject begint met het selecteren van kandidaat-deelnemers op een aantal eisen waaraan minimaal dient te worden voldaan (uitsluitingscriteria). Daarna kunnen de geselecteerde deelnemers op basis van de Request for Proposal (RfP) een offerte indienen (inschrijving). Deze kan in Papiamento, Nederlands of Engels opgesteld zijn.

 

Uitsluitingscriteria

Het verzoek tot deelname aan de aanbesteding dient uiterlijk 5 juni 2020 ingediend te worden, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van Ronald Wijngaarde. In dit verzoek zal de kandidaat-deelnemer in ieder geval de volgende informatie aan het Uitvoeringsorgaan verstrekken:

  • NAW-gegevens van deelnemende rechtspersoon;
  • Geldige verklaring fiscaal gedrag SIAD of vergelijkbaar indien internationaal;
  • Geldig uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Gegevens contactpersoon, inclusief e-mailadres en mobiele telefoonnummer;
  • Motivatie voor deelname aan de aanbesteding.
  • Verifieerbare ervaring inzake beheren van ICT technische infrastructuren, waaronder 85 werkplekken.

De kandidaat-deelnemer dient aan alle hierboven genoemde criteria te voldoen. Diegene die niet aan een van deze criteria voldoet, zal worden uitgesloten van verdere participatie. Een ontvangstbevestiging zal per email gestuurd worden wanneer het verzoek in goede orde is ontvangen.

 

RfP

Geïnteresseerden zullen er uiterlijk 5 juni 2020 via email van op de hoogte worden gebracht of zij in aanmerking komen voor inschrijving. Deelnemers die voldoen aan de hierboven genoemde uitsluitingscriteria krijgen tevens de Nederlandstalige RfP toegestuurd, waarin nadere toelichting en eisen in verband met de aanbesteding zijn vastgelegd.

 

Inschrijving

Offertes dienen uiterlijk 19 juni 2020 om 16:30 uur (Arubaanse tijd) te worden ingediend, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van Ronald Wijngaarde en per beveiligde email verstuurd aan ictaanbestedingen@uoazv.aw . Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres. Na binnenkomst van deze offertes zullen deze worden beoordeeld en zal met de eerst geselecteerde leverancier worden onderhandeld inzake de dienstverleningsdetails, KPIs-rapportages en prijs.

 

Het Uitvoeringsorgaan handelt conform haar aanbestedingsregels en transparantie is derhalve gewaarborgd. In het onverhoopt geval dat het  Uitvoeringsorgaan rechtens wordt aangesproken en bij rechterlijke uitspraak genoodzaakt is wijzigingen te doen in het aanbestedingsdossier, dienen alle geïnteresseerde kandidaten hiermee rekening te houden en is aansprakelijkheidsstelling van het Uitvoeringsorgaan n.a.v. deze wijzigingen uitgesloten.