Aanbestedingsprocedure ‘diabeteshulpmiddelen’

Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV) organiseert een openbare aanbesteding voor het leveren van diabeteshulpmiddelen, waaronder glucosemeters, teststrips en lancetten, aan AZV-verzekerden. Het traject begint met het selecteren van kandidaat-deelnemers op een aantal eisen waaraan minimaal dient te worden voldaan (uitsluitingscriteria). Daarna kunnen de geselecteerde deelnemers op basis van de Terms of Reference (ToR) een offerte indienen (inschrijving). Deze kan in Papiamento, Nederlands of Engels opgesteld zijn.

 

Uitsluitingscriteria

Het verzoek tot deelname aan de aanbesteding dient uiterlijk 12 november 2018 ingediend te worden, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van Noëlle de Jong. In dit verzoek zal de kandidaat-deelnemer in ieder geval de volgende informatie aan het Uitvoeringsorgaan verstrekken:

  • NAW-gegevens van deelnemende rechtspersoon;
  • Verklaring fiscaal gedrag SIAD;
  • Uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Gegevens contactpersoon;
  • Motivatie voor deelname aan de aanbesteding.

Diegenen die niet aan bovenstaande punten voldoen zullen worden uitgesloten van verdere participatie. Een ontvangstbevestiging zal per email gestuurd worden wanneer het verzoek in goede orde is ontvangen.

 

ToR

Geïnteresseerden zullen uiterlijk 26 november 2018 via email op de hoogte worden gebracht of zij in aanmerking komen voor inschrijving. Deelnemers die voldoen aan de hierboven genoemde uitsluitingscriteria krijgen tevens de ToR toegestuurd, waarin nadere toelichting en eisen in verband met de aanbesteding zijn vastgelegd.

Vragen met betrekking tot de TOR kunnen worden gesteld tot en met 10 december 2018.

 

Inschrijving

Offertes dienen uiterlijk 7 januari 2019 ingediend te worden, geadresseerd aan het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van Noëlle de Jong. De gesloten enveloppe wordt in de hiervoor bestemde box gedeponeerd aan de receptie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hulpmiddel@uoazv.aw

aviso aanbesteding diabetes hulpmiddelen