Noticia › Aanbesteding Incontinentie en absoptiematerialen

Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV) is van plan een tweede leverancier voor het verstrekken van incontinentie- en absorptiematerialen aan AZV verzekerden te selecteren en te contracteren. Het traject begint met het selecteren van kandidaat-deelnemers op een aantal eisen waaraan minimaal dient te worden voldaan (uitsluitingscriteria). Daarna kunnen de geselecteerde deelnemers op basis van de Terms of Reference (ToR) een offerte indienen (inschrijving). Deze kan in Papiamento, Nederlands of Engels opgesteld zijn.

 

Uitsluitingscriteria
Het verzoek tot deelname aan de aanbesteding dient uiterlijk 15 mei 2017 digitaal te worden verzonden aan hulpmiddel@uoazv.aw. In dit verzoek zal de kandidaat-deelnemer in ieder geval de volgende informatie aan het Uitvoeringsorgaan verstrekken:
• NAW-gegevens van deelnemende rechtspersoon;
• Gegevens contactpersoon;
• Overzicht van uw activiteiten in de Arubaanse zorgsector;
• Motivatie voor deelname aan de aanbesteding;
• Aantoonbare professionele kennis van en ervaring in de Arubaanse zorgsector.
Diegenen die niet aan bovenstaande punten voldoen zullen worden uitgesloten van verdere participatie. Een ontvangstbevestiging zal gestuurd worden wanneer het verzoek in goede orde is ontvangen.

 

ToR
Geïnteresseerden zullen uiterlijk 17 mei 2017 via email op de hoogte worden gebracht of zij in aanmerking komen voor inschrijving. Deelnemers die voldoen aan de hierboven genoemde uitsluitingscriteria krijgen tevens de ToR toegestuurd, waarin nadere toelichting en eisen in verband met de aanbesteding zijn vastgelegd.
Vragen met betrekking tot de ToR kunnen via het onderstaand emailadres worden gesteld tot en met 2 juni 2017.

 

Inschrijving
Offertes kunnen vanaf 2 juni tot uiterlijk 21 juni 2017 vier uur ‘s middags ingediend worden, geadresseerd aan
het UO AZV, Rumbastraat 21, Oranjestad ter attentie van de directeur: drs. A.R.O. Ringeling. De gesloten
enveloppe dient u in de hiervoor bestemde box bij de receptie van het UO AZV in te leveren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via hulpmiddel@uoazv.aw of www.azv.aw

Dokter na warda
Pabow di brug Telefon: 527 4580HuisartsenpostOranjestad583-4200 Pariba di brug Telefon: 524 8833 Centro MedicoSan Nicolas584-4000
Botica na warda
Pabow di brug Pariba di brug
Back to top